Tingsted Gymnastikforening

Kontaktpersoner for holdene


Oversigt over kontaktpersoner i Tingsted Gymnastikforening:

Janne Lassesen

Rikke Strange

Pernille Vallentin

Betina Kjær Hansen

Lars Lorenzen

Karen Jørgensen

Susanne Kappel

Kontaktperson i Tingsted Gymnastikforening
Nedenstående er retningslinjer – der vil være variation fra hold til hold.
Bestyrelsesmedlemmer er kontaktpersoner for instruktører i Tingsted Gymnastikforening. Vi søger at matche kompetencer hos bestyrelsesmedlemmer med de forskellige holdtyper. Hvis du føler dig usikker i forhold til den konkrete praksis på et hold, og hvordan du skal gå til opgaven, så lav aftale med en (bestyrelsesmedlem eller instruktør) om hjælp til opgaven. Kontaktpersonen følger holdet hele sæsonen, herunder findes opgaver kontaktpersonen som min. Skal udføres
 
Opgaver: Juni måned:
Inden sæsonstart Nye instruktører og hjælpere 
 
Tage kontakt til de instruktører du er kontaktperson for. Sæt min. 30 minutter af til dette. Med udgangspunkt i instruktørfolder:
- Har instruktøren de nødvendige kompetencer, så træningen kan afvikles sikkert? Hvis ikke så aftales, hvordan træningen kan afvikles sikkert + aftale om sparring, kursus, mesterlærer. - Oplys om hvordan vi arbejder med gymnastikken i TINGSTED GYMNASTIKFORENING (Spring Sikker, forudsætninger ud fra alder, niveau m.m.) - Fortæl om forventninger (plan for sæson, instruktørengagement, kommunikation med gymnaster, forældre, bestyrelse m.m.). - Sørg for at instruktørerne ved, hvor de skal henvende sig med spørgsmål.
- Fortæl om omkostningsgodtgørelse, kurser, booking af lokaler, aflysninger, redskaber, møder, conventus (holdlister og mail) m.m.)
- Spørg ind til forventninger til TINGSTED GYMNASTIKFORENING.
-
August måned: Opstartsdag for instruktører Erfaren instruktør + nye instruktører og hjælpere.
 
Tage kontakt til de instruktører du er kontaktperson for. Spørg ind til: - Er planen for sæsonen klar? - Indhold og tilgang Spring Sikker, flugter det med gymnasternes forudsætninger (alder, niveau m.m.), træningstype (opvisning, træning). - Har instruktøren de nødvendige kompetencer, så træningen kan afvikles sikkert? Hvis ikke så aftales, hvordan træningen kan afvikles sikkert + aftale om sparring, kursus, mesterlærer. - Opbygning (træningens afvikling – forudsætninger, niveau m.m.)
- Plan for evt. opvisninger, weekendtræning, sociale arrangementer m.m. - Kursusønsker (Instruktør på springhold skal have SpringSikker kursus på passende niveau) - Spørg ind til forventninger til TINGSTED GYMNASTIKFORENING.
- Aftale om opstartsmøde på holdet.
 
 
Ultimo september Kontaktpersonen besøger holdene til træning. Aftal med instruktører, hvornår (først eller sidst i træningen), så der er tid til at tale sammen. Følg op på: - Er forholdene i orden (lokale, musikanlæg, redskaber, nøgler m.m.). - Mangler der noget? - Tilmelding til opvisninger. Instruktørkompetencer – er der brug for viden, sparring, mentor (skal en erfaren instruktør komme forbi)? - Tilmeldte, spørgsmål fra gymnaster, forældre? - Andet?
 
Medio december Kontaktperson tager kontakt. - Spørg til opvisninger, dragter?
- Spørg til kurser (aflyst? – alternativ? – andre?) - Spørg til sparring?
 
Januar måned: Kontaktperson tager kontakt. - Er der styr på opvisninger? - Nye instruktører guides ved behov i forhold til forventninger ved en opvisning. -
 
 
Bliv medlem
Her kan du tilmelde dig, hvis du ikke allerede er medlem af Tingsted gymnastikforening
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Tingsted Gymnastikforening | tgbestyrelse@gmail.com